Назад

Деменции

 

  Деменцията е прогресивно нарушаване на мозъчните функции като памет, мислене, език, решаване на проблеми, внимание, планиране, разпознаване на хора и предмети и др. , оказва силно влияние върху ежедневните дейности на човек – шофиране, домакинска работа, лични грижи като тоалет, обличане, хранене.

Деменцията е заболяване, което се наблюдава предимно при възрастни хора, но НЕ е естествена част от остаряването. Най-често се причинява от болестта на Алцхаймер, но не е задължително

 

Кога се проявява?

Вероятността за поява на деменция нараства с напредване на възрастта, най-често след 65-годишна възраст. В последните проучвания възрастовата граница стремително пада , все по-често се описват случаи с начална деменция при 50-55 годишни пациенти, вследствие на артериална хипертония и метаболитни нарушения. В настоящия момент в света 3-6% от населението между 65 и 79 годишна възраст и 20-30% от населението между 80 и 95 години боледува от деменция.

 

Как протича заболяването?

Деменцията обикновено се развива бавно. Затова поставянето на точна диагноза в ранните стадии може да е много трудно. Протича в няколко фази, всяка от които има характерно изявени симптоми.

 

Кои са причините за поява на деменция?

Деменцията може да бъде предизвикана от един или от няколкко здравословни проблема. Сред основните и познати на науката причини са:

 • Съдови заболявания

 • Инфекции

 • Травми

 • Интоксикации

 • Генетични, метаболитни и неопластични заболявания.

Все още има множество видове деменции, за които не е известно от какво се причиняват, например болестта на Алцхаймер. Тези деменции са класифицирани като “дегенеративни”. Терминът е избран, за да покаже, че първопричината им не е известна, както и че са необратими.

 

Лечими ли са деменциите?

Някои видове деменции могат да бъдат частично или напълно излекувани. Степента на лечение обикновено зависи от това колко бързо бъде открита първопричината за болестта и колко бързо бъде третирана тя. Някои форми на деменция обаче са необратими и за тях няма лечение, като деменцията в следствие на болестта на Алцхаймер

Фази на дементните заболявания

Деменцията е необратимо и прогресиращо заболяване, което продължава средно между 7 и 12 години от момента на поставяне на диагнозата. Най-често специалистите разделят протичането на болестта на три стадия или фази: лека, умерена и тежка.

Първа или лека фаза

Това е стадият на амнезията с продължителност от 1 до 3 години

 

Отличителни признаци:

 • Проявява се с постепенно

 • Често може да започне с поява на депресия

 • Едва забележимо начало на забравяне на близки събития, което прогресира

 • Леко затруднение при назоваването

 • Постепенно експресивната говорима и писмена реч става по-бедна със затруднено назоваване

 • Леко нарушение в зрително-пространствените способности с трудности при ориентация в непозната обстановка

 • Нарушена способност за абстрактно мислене и за бърза превключваемост между различни умствени дейности и др.

 • Пасивност, липса на интерес или по-рядко свръхактивност

 • Не се наблюдава промяна на личността

 • Намалена продуктивност и спонтанност в ежедневието

Втора или умерена фаза

Продължителност: от 1 до 8 години

 

Отличителни признаци:

 • Значителен когнитивен упадък: нарушение на паметта за близки и далечни събития

 • Речта продължава да се нарушава с непълни изречения, парафазични грешки и трудно разбиране на говорната и писмена реч

 • Поради тежък зрително-пространствен дефицит болните се губят дори в позната обстановка

 • Критичността и решаването на проблеми са тежко нарушени

 • Често срещани са делюзии, халюцинации

 • Поведенчески отклонения като шляене, враждебност, агресия и др.

 • Болният става все по-неспособен да живее самостоятелно

Трета или тежка фаза

Нарича се още вегетативна и продължава от 1 до 4 години

 

Отличителни признаци:

 • Пълна невъзможност на болния да се грижи за себе си – да се облича, храни и извършва тоалета си

 • Паметта е тежко нарушена, като са съхранени само отделни фрагменти

 • Не разпознава дори най-привични предмети, обстановка, най-близки хора, но понякога се появяват спонтанни моменти на припомняне

 • Често не разпознават дори себе си в огледалото

 • Речта се състои от отделни думи, с повторение на срички и фрази.

 • Могат да се наблюдават неврологични симптоми като екстрапирамидни (ригидност и постурална нестабилност) и пирамидни белези, миоклонус и генерализирани епилептични припадъци.

 • Болните са с инконтиненция на тазовите резервоари, с флексорни контрактури на крайниците, затруднено гълтане, загуба на тегло

 • Болните обикновено не могат да говорят и не разпознават хората около тях, но реагират на ласки, на мил и успокояващ тон, наслаждават се на музика или да галят домашен любимец.