Назад

Какво е електромиография (ЕМ) ?

 

Електромиографията е електрофизиологичен метод, който диагностицира заболявания на мускулите и периферните нерви. Извършва се посредством краткотрайни електрически импулси нанасяни по хода на отделните нерви и използване на повърхностни и /или иглени електроди поставени на определени места върху или в мускулите на ръцете, лицето, гърба и краката.

Продължителността на ЕМГ изследването зависи от неговата цел и може да продължи от 20 минути до 1 час.

Дали изследването е болезнено зависи от индивидуалния праг на болка на всеки отделен пациент. Използването на иглен електрод е по-малко болезнено от мускулна инжекция.

 

В кои случаи е необходимa EMГ?

 

1. При травма на периферен нерв /ПН/ - определя точното място на увреда и дали е напълно прекъснат или е частично засегнат ПН .

2. При възпалителна увреда на ПН , нервен сплит или гръбначномозъчно коренче - неврити , плексити, радикулити, полирадикулоневрити и др.

3. При дискови хернии,артроза на ставичките на гръбначния стълб или задебеляване на свързващия ги лигаментарен апарат /спондилоартроза;спондилоза/ или разместване на прешлен/спондилолистеза/- определя броя на засегнатите гръбначномозъчни коренчета и степента на увреда - радикулопатии;

4. Професионалното пренатоварване на опорнодвигателния апарат (ОДА) води до хронични микротравми на някои ПН на места, където те са най раними - карпален канал и улнарен канал .Това са определени професии-шивачки, шофьори; строителни работници, килимарки, обущари, цигулари, пианисти, хора работещи с вибрация.

5. При хора страдащи от тремор /треперене/ на ръцете, главата, езика , брадичката. Записът на треперенето се нарича треморограма.С нея се определя характера на тремора /паркинсонов, есенциален; малкомозъчен , психогенен и т.н. /. Това има значение за точната диагноза и съответно правилното лечение.

6. При много заболявания, обект на вътрешната медицина, се увреждат ПН и/или мускулите:

  • Ендокринология - диабет ;хипо-; хипер- функция на щитовидната , паращитовидните и надбъбречните жлези.

  • Ревматология - дерматомиозит; полимиозит; вторично обусловени полирадикулоневрити

  • Хематология и онкология-понякога част от заболяванията могат да дебютират или в определен техен етап да се развият вторични полирадикулоневрити, полиневропатии

  • Чернодробна и бъбречна недостатъчност

7. Различни генетични дефекти обуславят развитието на заболявания засягащи телата на нервните клетки в гръбначния мозък/спинална мускулна атрофия/ или обвивката на ПН/ наследствени полиневропатии/, както и първична увреда на мускулната клетка/миопатии-различни типове мускулна дистрофия/; каналопатии-различни типове миотонии; и др.

8. Различни дегенеративни заболявания на нервната система-амиотрофична латерална склероза; паркинсонова болест и др.

9. С репетитивна стимулация на ПН се изследва състоянието на нервно-мускулния синапс-мястото на преминаване на нервния импулс към мускулната клеткаТова се налага при състояния на патологична мускулна умора- миастения гравис и други миастенни синроми.